پوسته هفت از کدهای کوتاه زیر پشتیبانی می کند:
 1. لیست دسته بندی ها
 2. محصولات ویژه
 3. محصولات تخفیف خورده
 4. محصولات جدید
 5. محصولات محبوب
 6. محصولات پرفروش
 7. محصولات با دسته بندی
 8. ویژگی محصولات
 9. محصولات بر اساس ID یا SKU
 10. محصول تکی بر اساس SKU یا ID
 11. صفحه محصول بر اساس SKU یا ID