حدس بزن عکس

توی این بازی شما باید کلمه مرتبط با عکس پنهان شده در پشت مربع ها را به وسیله حروف پایین صفحه حدس بزنید و برای دیدن هر عکس تنها 10 مربع را می توانید حذف کنید. همچنین می توانید برای حدس عکس از راهنمایی استفاده کنید. این بازی دارای 208 مرحله جذاب می باشد. لینک بازی حدس بزن عکس در مایکت …