۰۹۳۹۵۷۱۵۸۳۰

۰۹۱۵۶۵۴۷۲۷۸

محسن صفری

مدیریت گروه،برنامه نویس وسئوکاروطراح اپلیکیشن آندروید

 

۰۹۳۵۹۷۳۹۰۳۶

محمدصفری

برنامه نویس وب و ویژوال بیسیک وآندروید وطراح اپلیکیشن آندروید

 

جهت سفارش کاربا شماره های فوق تماس حاصل فرمایید