آدرس :

خراسان رضوی،شهرستان سبزوار،میدان فلسطین،خیابان اسرار ۲۶،۸ متری شهید قانعی،بن بست دوم غربی پلاک ۱۵

شماره ثابت:

۰۵۱۴۴۴۵۵۳۴۶

شماره همراه:

۰۹۳۹۵۷۱۵۸۳۰

۰۹۱۵۶۵۴۷۲۷۸