تعرفه های طراحی نرم افزار تحت ویندوز

بسته برنزی
400,000 تومان
برنامه نویسی عادی
ورود و بازیابی اطلاعات
چاپ گزارشات
گزارشات ساده تحت وب یا ویندوز
------
------
------
بسته نقره ای
600,000 تومان
برنامه نویسی عادی
کدهای ویژه
نمودارهای خاص
سایر موارد غیر متعارف
------
------
------
بسته طلایی
800,000 تومان
برنامه نویسی عادی
ورود و بازیابی اطلاعات
چاپ گزارشات
گزارشات ساده تحت وب یا ویندوز
کدهای ویژه
نمودارهای خاص
سایر موارد غیر متعارف