تعرفه های طراحی گرافیک و قالب

بسته مبتدی
400,000 تومان
طراحی قالب
طراحی یک بنر
طراحی یک هدر
------
------
بسته پیشرفته
500,000 تومان
طراحی قالب
طراحی یک بنر
طراحی یک هدر
طراحی بنر در 3 سایز
------
بسته حرفه ای
600,000
طراحی قالب
طراحی یک بنر
طراحی یک هدر
طراحی بنر در 3 سایز
طراحی اسلایدر