تعرفه های طراحی اپلیکیشن آندروید

بسته مبتدی
300,000
یک عدد اپلیکیشن
کلیه ویجت های مورد نیاز
افزودن یک صفحه ثابت
صفحه درباره ما
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
بسته نقره ای
500,000
یک عدد اپلیکیشن
کلیه ویجت های مورد نیاز
افزودن سه صفحه ثابت
ارسال اخبار متصل به RSS
صفحه درباره ما
صفحه تماس به همراه فرم تماس
فرم دریافت اطلاعات
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
بسته طلایی
800,000
یک عدد اپلیکیشن
کلیه ویجت های مورد نیاز
افزودن سه صفحه ثابت
ارسال اخبار متصل به RSS
صفحه درباره ما
صفحه تماس به همراه فرم تماس
فرم دریافت اطلاعات
ارسال نوتیفیکیشن
دسته بندی اخبار
گالری محصولات
گالری تصاویر